HUKUM MEMBOIKOT PRODUK KUFFAR YANG MEMUSUHI ISLAM


Hukum tindakbalas ekonomi kepada mereka ynag memusuhi Islam dan Allah SWT secara terang-terangan. Olahan semula daripada Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, tetapi mengekalkan tajuk asal daripada sumber tersebut.

Apakah hukum syarak dan pandangan daripada ulama muktabar kepada gerakan memboikot ekonomi musuh Islam?

 

Prinsip Asas

Prinsip dasarnya adalah dibenarkan untuk berinteraksi dan melakukan perniagaan, membeli dan menjual, dengan orang-orang Yahudi dan lain-lain, kerana terbukti bahawa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dari Madinah, membeli dan menjual, meminjam dan meletakkan barangan dalam ikrar (pajak), dan pelbagai jenis interaksi lain yang dibenarkan mengikut agama kita. Orang-orang Yahudi yang telah berinteraksi dengan Rasulullah ﷺ adalah orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan umat Islam; mereka yang memecahkan perjanjian sama ada dibunuh atau diusir, atau dibiarkan bersendirian jika ia berkepentingan.

Tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahawa ia dibenarkan untuk membeli dan menjual dengan kuffaar yang berada dalam keadaan berperang melawan umat Islam.

Imam al-Bukhaari berkata:
Bab: Membeli dan menjual dengan mushrikeen dan orang yang berperang dengan Islam.

"Kemudian dia diriwayatkan (2216) bahawa 'Abd al-Rahmaan ibn Abi Bakr ra katanya: “Kami bersama Rasulullah ﷺ maka seorang mushrik datang dengan beberapa ekor biri-biri yang di pimpinnya (di gembelai). Nabi ﷺ bersabda: "Adakah ini (biri-biri) untuk dijual atau hadiah?" Dia berkata: "Dijual." Jadi baginda membeli seekor biri-biri daripada dia."

Al-Nawawi berkata dalam Sharh Saheeh Muslim (11/14):

"Umat Islam bersetuju dengan sebulat suara bahawa ia dibenarkan untuk berinteraksi dengan ahl al-dhimmah (bukan Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Islam) dan kuffaar lain, selagi objek urus niaga itu bukan haram, tetapi tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk menjual senjata atau alat perang kepada mereka yang berperang melawan orang Islam, atau apa pun yang membantu mereka untuk menyokong agama mereka."

Ibnu Battaal berkata:

“Berurusan dengan kuffaar adalah dibenarkan, kecuali untuk menjual barang kepada mereka yang berperang dengan kaum muslimin yang dapat membantu mereka melawan umat Islam.”

Telah diriwayatkan dalam al-Majmoo '(9/432)

bahawa ada konsensus ilmiah yang dilarang menjual senjata kepada orang-orang yang berperang melawan umat Islam. Alasannya jelas, iaitu senjata-senjata ini akan digunakan untuk melawan umat Islam.

 

Aplikasi dan Kajian Kes

Tidak ada keraguan bahawa ia ditetapkan untuk melibatkan diri dalam jihad menentang musuh-musuh Allah, Yahudi dan lain-lain, dengan nyawa dan kekayaan kita. Ini termasuk setiap cara yang akan melemahkan ekonomi mereka dan menyebabkan mereka membahayakan. Wang adalah nyawa perang samada kuno atau moden.

Umat Islam pada umumnya harus bekerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan dan membantu umat Islam di semua tempat dalam cara yang akan membawa mereka untuk menguasai dan menguatkan mereka dan membolehkan mereka untuk menunjukkan simbol agama, mengamalkan ajaran Islam dan melaksanakan hukum-hukum shariah dan melaksanakan hukuman hudud, dan apa sahaja yang akan membawa kemenangan mereka ke atas kuffaar, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Mereka harus berusaha keras dalam jihad terhadap musuh-musuh Allah dengan segala cara yang mereka miliki.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Berjuanglah dengan harta kekayaanmu, nyawa dan lidah kamu (ucapan)." Diriwayatkan oleh Abu Dawood, 2504; dikelaskan sebagai saheeh oleh al-Albaani dalam Saheeh Abi Dawood.

Umat Islam perlu membantu para Mujaahideen sebanyak mungkin, dan melakukan segala yang akan memperkuat Islam dan umat Islam. Mereka juga harus berusaha menentang kuffaar dalam apa cara yang mereka boleh, dan melakukan segala yang mereka boleh untuk melemahkan kuffaar dan musuh-musuh Islam. Mereka tidak boleh mengambil mereka bekerja seperti tukang tulis, akauntan, jurutera atau penjawat dalam apa jua jenis perkhidmatan yang memberi mereka lebih kuasa untuk mengumpul kekayaan umat Islam dan menggunakannya terhadap mereka.


Orang yang memboikot produk kuffaar yang berperang melawan Islam, dengan niat untuk menyatakan hakikat bahawa dia tidak suka atau menyokong mereka, dan melemahkan ekonomi mereka, akan dihargai Insya Allah atas niat baik ini.


Sesiapa yang berurusan dengan mereka berdasarkan prinsip bahawa ia adalah dibenarkan untuk menangani kuffaar - terutamanya membeli barang yang dia perlukan - tidak ada dosa padanya, Insya Allaah, dan itu tidak mempengaruhi prinsip al-wala ' wa'l-bara '(kesetiaan dan persahabatan vs. kecaman dan permusuhan) dalam Islam.


Persoalan Semasa

Apakah keputusannya jika umat Islam tidak bekerjasama dan tidak mahu membeli daripada orang Islam, dan lebih suka membeli dari kuffaar; adakah ini dibenarkan atau dilarang?

Prinsip dasarnya adalah bahawa adalah dibenarkan bagi orang Muslim untuk membeli apa yang dia perlukan dari hal-hal yang telah diizinkan oleh Allah dari kedua-dua Muslim dan kaafir. Rasulullah ﷺ telah membeli dari orang-orang Yahudi, tetapi jika seorang Muslim berpaling daripada berurusan dengan saudara muslimnya tanpa alasan yang baik - seperti penipuan atau harga tinggi atau produk yang buruk - dan dia lebih suka membeli dari kaafir tanpa alasan - itu hukumnya haram, kerana ia menyifatkan bahawa dia seorang yang berkawan dengan kuffaar, menyetujui hakikat si kuffar dan menyayangi mereka, malahan menyebabkan kekurangan perniagaan seorang saudara Muslim dan menghalang saudara Muslimnya daripada berniaga jika ini sudah dijadikan tabiat biasanya.

Namun jika ada sebab sepertimana telah dinyatakan sebelum ini, dia wajib menasihati saudara peniaga Muslimnya bertaubat dan meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Jika peniaga Muslim itu menerima nasihat maka Alhamdulillah, jika tidak berurusanlah dengan orang lain walaupun seorang kuffar asalkan peniaga itu seorang yang jujur dalam urusan perniagaannya.Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 13/18

597 Views